Menu

De Paddenstoelenwerkgroep Friesland is 24 april 1991 door Herman Sieben opgericht. De paddenstoelenwerkgroep houdt zich bezig met de studie van paddenstoelen in Friesland, en is daarbij met name gericht op de verspreiding van soorten. De werkgroep is toegankelijk voor iedereen die zich met de studie van paddenstoelen bezig wil houden en kent drie vormen van activiteiten:

 • werkgroepbijeenkomsten.
  Werkgroepbijeenkomsten worden gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in het Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, Leeuwarden.
  Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden voornamelijk meegebrachte vondsten bekeken en besproken.
 • microscopiebijeenkomsten.
  Microscopiebijeenkomsten worden bij één van de werkgroepleden thuis gehouden.
  Microsopiebijeenkomsten richten zich op het microscopisch determineren van soorten en het uitwisselen van kennis hierbij.
 • excursies.
  Het gehele jaar door houdt de werkgroep excursies in Friesland. Deze excursies zijn gericht op inventariseren van het betreffende gebied.

Meer in: PWF-brochure.
Contact: Paddenstoelen in Friesland.