Menu

Zwamdag (zondag 24 september 2023)

Op zondag 24 september 2023 viert de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar dertigjarig jubileum. De Paddenstoelenwerkgroep bestaat uit een twintigtal leden die zich enthousiast bezighouden met het onderzoek naar paddenstoelen in Friesland.

Lees artikel...

Lippenhuisterheide (Lippenhuizen) (zondag 13 augustus 2023)

Herfstachtige weken in de zomer hadden voor een explosie aan paddenstoelen aan het einde van juli en het begin van augustus gezorgd. Eindelijk leek een excursie van de werkgroep weer voldoende soorten op te gaan leveren om daadwerkelijk één te organiseren. Als excursiedoel werd de Lippenhuisterheide uitgekozen. Het openbaar toegankelijke gebied rondom de Lippenhuisterheide langs de Âlde Hearrewei en de Bûtewei staat al bekend als een goed terrein voor paddenstoelen. Van de Lippenhuisterheide zelf, deels in eigendom van it Fryske Gea, is minder bekend, en daarom werd bij It Fryske Gea een vergunning aangevraagd.

Lees artikel...

En paddenstoelen verschijnen weer (vrijdag 28 juli 2023)

Door de droge weersomstandigheden deed zich de afgelopen maanden de uitzonderlijke situatie voor, dat er nauwelijks paddenstoelen waren te vinden. In mei en juli werden de excursies al afgelast, en de excursie in juni leverde slechts een tiental soorten op. De uitdrogende hitte is sinds enkele weken verdwenen, er valt weer regelmatig regen, soms in grote hoeveelheden, en dat lijkt het voor paddenstoelen weer aantrekkelijk te maken om boven de grond te verschijnen.

Lees artikel...

Zeldzaamheidsklasse Friesland (donderdag 27 juli 2023)

Om de zeldzaamheid van soorten paddenstoelen in Nederland aan te geven is altijd een zeer uitgebreide classificatie gebruikt. Deze gaat (binnenkort) wijzigen, en in navolging van de classificatie die voor de vaatplanten wordt gebruikt, blijven vijf zeldzaamheidsklassen over, in plaats van de huidige elf.

Lees artikel...

Fries basisregister (maandag 24 juli 2023)

In mei 2023 is het rapport "Basisregister; kwetsbare, bedreigde en beschermde soorten in Fryslân (2011-2022)" verschenen. Vanuit het herstelprogramma biodiversiteit is dit rapport in opdracht van provincie Fryslân opgesteld. In het basisregister worden soorten vermeld waarvoor de provincie Fryslân een extra grote verantwoordelijkheid draagt, omdat deze soorten een sterke binding met Friesland hebben.

Lees artikel...

Laagduursmeertje (Makkinga) (zaterdag 10 juni 2023)

Aanhoudende droogte en een de langdurige droge wind leken voor paddenstoelen funest te zijn, want in veel terreinen die normaliter veel paddenstoelen opleveren, was weinig tot niets te vinden. Daarom werd opnieuw het Laagduursmeertje bij Makkinga als excursiegebied uitgekozen. Vorig jaar waren in dit gebied onder vergelijkbare, droge omstandigheden nog ruim veertig soorten gevonden.

Lees artikel...

Tsjalberterkrite (Tjalleberd) (zaterdag 8 april 2023)

De Tsjalberterkrite nabij Tsjalleberd is een natuurgebied dat behoort bij De Deelen en is in eigendom van Staatsbosbeheer. De Tsjalberterkrite bestaat uit graslanden, moerasbos, rietland en schraallandstroken en is niet overal vrij toegankelijk. Door het gebied loopt het fietspad Albert Mol's Menninge, dat grenst aan het moerasbos. Omdat zulke vernatte gebieden interessante soorten kunnen opleveren, had de werkgroep het pad voor een excursie uitgekozen.

Lees artikel...

In het naaldbos (vrijdag 7 april 2023)

Ook in het naaldbos verschijnen in het voorjaar na een vochtige periode weer paddenstoelen. In de lente zijn afgevallen dennen- en sparrenkegels nog steeds volop aanwezig, en daar maken soorten uit het geslacht Strobilurus gebruik van. Sparren- en dennenkegelzwammen zijn soms dan zeer massaal aanwezig.

Lees artikel...