Menu

Heempark (Heeg) (zaterdag 11 november 2023)

Het heempark is in 1999 aangelegd. Het park is 12 hectare groot en wordt gekenmerkt door een verschillend aantal biotopen, zoals bossen, natte hooilanden, oevervegetaties en een boomgaard. Zo'n variatie aan biotopen lijkt een goede basis voor een diversiteit aan paddenstoelen te zijn. De excursie naar het Heempark was in 2023 door vorst en droogte al twee keer afgelast, maar na de natte weken in oktober kon niets een excursie meer verhinderen.

Lees artikel...

Eendenkooi (Ternaard) (zaterdag 21 oktober 2023)

Door hun ongerept karakter zijn eendenkooien een uitermate geschikt biotoop voor paddenstoelen. Omdat eendenkooien in bezit zijn van particulieren en natuurorganisaties, worden eendenkooien zeer weinig bezocht. Ook bij Ternaard ligt een eendenkooi in particulier bezit. Voor een inventarisatie van paddenstoelen had Betty Kooistra met dhr. Kloosterman toegang tot deze kooi geregeld. De inventarisatie was bij voorbaat een succes, omdat in het betreffende kilometerhok 192-600 nog slechts één soort bekend was.

Lees artikel...

Perceel Van Teijens Fundatie (Kortehemmen) (zaterdag 7 oktober 2023)

Tien deelnemers hadden zich op een parkeerterrein in Boornbergum verzameld om met een drietal auto's verder te rijden naar het perceel van de Van Teijens Fundatie achter De Woodbrookers in Kortehemmen. Dit perceel is normaliter niet toegankelijk, maar dankzij toestemming en een vergunning mocht de werkgroep het perceel verkennen. Alleen de KNNV-afdeling Drachten had in de negentiger jaren van de vorige eeuw een klein gedeelte van het perceel bezocht. Het ging toen om een gedeelte dat volledig door varens was bedekt, zonder veel paddenstoelen. Daarom was er dus nog weinig bekend.

Lees artikel...

Zwamdag (Natuurmuseum Fryslân) (zondag 24 september 2023)

Op zondag 24 september 2023 heeft de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar dertigjarig jubileum gevierd. Toentertijd startte de werkgroep met een vijftiental leden. In 2023 staan er 37 leden op de lijst.

Lees artikel...

Volkstuincomplex 'De Zandige Wijk' (Drachten) (zaterdag 23 september 2023)

Vanwege een korte hittegolf was de excursie in de tweede week van september afgelast. Gelukkig volgde daarna een relatief natte periode. De heftigste buien gingen aan Friesland voorbij, maar voor de paddenstoelen was het genoeg om weer op te leven. Daarom werd in korte tijd een nieuwe excursie georganiseerd. Omdat daar al soorten gezien waren, werd als locatie het Volkstuincomplex 'De Zandige Wijk' in Drachten uitgekozen. Het wordt een jaarlijkse traditie om hier een excursie te houden, omdat het complex erg rijk aan bijzondere paddenstoelen blijkt te zijn.

Lees artikel...

Aankondiging Zwamdag (zondag 10 september 2023)

Op zondag 24 september 2023 viert de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar dertigjarig jubileum. De Paddenstoelenwerkgroep bestaat uit een twintigtal leden die zich enthousiast bezighouden met het onderzoek naar paddenstoelen in Friesland.

Lees artikel...

Lippenhuisterheide (Lippenhuizen) (zondag 13 augustus 2023)

Herfstachtige weken in de zomer hadden voor een explosie aan paddenstoelen aan het einde van juli en het begin van augustus gezorgd. Eindelijk leek een excursie van de werkgroep weer voldoende soorten op te gaan leveren om daadwerkelijk één te organiseren. Als excursiedoel werd de Lippenhuisterheide uitgekozen. Het openbaar toegankelijke gebied rondom de Lippenhuisterheide langs de Âlde Hearrewei en de Bûtewei staat al bekend als een goed terrein voor paddenstoelen. Van de Lippenhuisterheide zelf, deels in eigendom van it Fryske Gea, is minder bekend, en daarom werd bij It Fryske Gea een vergunning aangevraagd.

Lees artikel...

En paddenstoelen verschijnen weer (vrijdag 28 juli 2023)

Door de droge weersomstandigheden deed zich de afgelopen maanden de uitzonderlijke situatie voor, dat er nauwelijks paddenstoelen waren te vinden. In mei en juli werden de excursies al afgelast, en de excursie in juni leverde slechts een tiental soorten op. De uitdrogende hitte is sinds enkele weken verdwenen, er valt weer regelmatig regen, soms in grote hoeveelheden, en dat lijkt het voor paddenstoelen weer aantrekkelijk te maken om boven de grond te verschijnen.

Lees artikel...