Menu

Wikelslân (Earnewâld) (zaterdag 13 april 2024)

In het voorjaar is parkeren op de parkeerplaats van het Wikelslân geen straf. Aan de rand van het parkeerterrein bezet ieder jaar een ooievaarspaar zijn nest hoog in de boom. De vier excursie-deelnemers waren te vroeg in het voorjaar om al jonge ooievaars te zien. Misschien was dat maar goed ook, want nu kon de aandacht zich richten op datgene waarvoor we gekomen waren: paddenstoelen.

Lees artikel...

Geastmer bosk (Rinsumageest) (zondag 10 maart 2024)

Zes deelnemers hadden zich om half tien op het parkeerterrein van het Geastmer bosk verzameld, met de handschoenen aan en de mutsen op vanwege de kille oostenwind. Deze oostenwind die al de gehele voorafgaande week over Nederland had gewaaid, leek zijn effect te hebben gehad. Aan de rand van het bos zag alles er schraal en droog uit, en de enige plaatjeszwam die er werd gevonden, was bijna gevriesdroogd.

Lees artikel...

Nieuwe vondsten in Fynsten (maandag 26 februari 2024)

Sinds de strenge winters uit Nederland verdwenen zijn, kunnen in januari en februari onder herfstachtige omstandigheden paddenstoelexcursies worden gehouden. Deze excursie leveren gemiddeld een dertigtal soorten op.

Lees artikel...

Froskepôlle (Leeuwarden) (zaterdag 10 februari 2024)

Twee jaar geleden had de werkgroep een excursie in de Froskepôlle georganiseerd om op zoek te gaan naar de krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca) en de rode kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Niet ieder lid kon toentertijd bij de excursie aanwezig zijn, en daarom gingen negen leden opnieuw naar de Froskepôlle. Nu de precieze vindplaatsen van deze soorten bekend waren, kon de groep rechtstreeks naar het kelkzwammenlusthof lopen.

Lees artikel...

Wijnjeterperschar (Wijnjeterp) (zaterdag 13 januari 2024)

Even leek de vorst roet in het eten te gooien, maar enkele dagen voor de excursie steeg de temperatuur tot boven het vriespunt en regende het zo nu en dan. Reden genoeg om de excursie door te laten gaan. Zes personen stonden om half tien op het parkeerterrein om zich te laten verrassen door winterharde paddenstoelen.

Lees artikel...

Heempark (Heeg) (zaterdag 11 november 2023)

Het heempark is in 1999 aangelegd. Het park is 12 hectare groot en wordt gekenmerkt door een verschillend aantal biotopen, zoals bossen, natte hooilanden, oevervegetaties en een boomgaard. Zo'n variatie aan biotopen lijkt een goede basis voor een diversiteit aan paddenstoelen te zijn. De excursie naar het Heempark was in 2023 door vorst en droogte al twee keer afgelast, maar na de natte weken in oktober kon niets een excursie meer verhinderen.

Lees artikel...

Eendenkooi (Ternaard) (zaterdag 21 oktober 2023)

Door hun ongerept karakter zijn eendenkooien een uitermate geschikt biotoop voor paddenstoelen. Omdat eendenkooien in bezit zijn van particulieren en natuurorganisaties, worden eendenkooien zeer weinig bezocht. Ook bij Ternaard ligt een eendenkooi in particulier bezit. Voor een inventarisatie van paddenstoelen had Betty Kooistra met dhr. Kloosterman toegang tot deze kooi geregeld. De inventarisatie was bij voorbaat een succes, omdat in het betreffende kilometerhok 192-600 nog slechts één soort bekend was.

Lees artikel...

Perceel Van Teijens Fundatie (Kortehemmen) (zaterdag 7 oktober 2023)

Tien deelnemers hadden zich op een parkeerterrein in Boornbergum verzameld om met een drietal auto's verder te rijden naar het perceel van de Van Teijens Fundatie achter De Woodbrookers in Kortehemmen. Dit perceel is normaliter niet toegankelijk, maar dankzij toestemming en een vergunning mocht de werkgroep het perceel verkennen. Alleen de KNNV-afdeling Drachten had in de negentiger jaren van de vorige eeuw een klein gedeelte van het perceel bezocht. Het ging toen om een gedeelte dat volledig door varens was bedekt, zonder veel paddenstoelen. Daarom was er dus nog weinig bekend.

Lees artikel...