Menu

Forse anijschampignon (Agaricus macrocarpus)

(c) Bregtje Miedema

Zoals de naam al zegt is de forse anijschampignon een uit de kluiten gewassen anijschampignon. Net als de gewone anijschampignon (Agaricus arvensis) geurt een verse forse anijschampignon heerlijk naar anijsgeur en verkleurt hij geel op de plekken waar hij gekneusd wordt. Wie deze anijschampignon vindt, is dan ook vooral geneigd te denken: ah, goeie grond, dat een anijschampignon zo reusachtig uit kan groeien.

Dankzij de moleculaire genetica is bevestigd, dat de forse anijschampignon een aparte soort is. Naast de grootte (hoed kan tot 200 mm groot worden, en de steel is dikker dan 20 mm) onderscheidt de forse anijschampignon zich in de vorm van de cheilocystiden. Niet alleen zijn ze erg variabel in vorm, maar er zijn ook cheilocystiden met een papil. Bij de gewone anijschampignon ontbreken deze.

De forse anijschampignon is een zeldzame soort in Nederland. De schaarse meldingen zijn over geheel Nederland verspreid, wat erop lijk te duiden, dat de soort niet zo'n voorkeur heeft voor een bepaald type grondsoort, maar dat hij alleen daar gemeld wordt waar hij als soort wordt onderkend.

Ofwel, denk eens aan de forse anijschampignon, als je een grote, naar anijs ruikende champignon vindt.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Agaricus macrocarpus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Agaricus macrocarpus
Nederlandse naam: Forse anijschampignon
Friese naam: Mânske anyssjampinjon
Aantal meldingen: 8
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 01-06-2016, 202-592, Westerburen
Laatste melding: 17-08-2019, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort