Menu

Gezwollen schoorsteentje (Anthostoma turgidum)

(c) Bregtje Miedema

Zwarte bultjes op een takje, dat vergt vaak microscopie en speurwerk. In dit geval bleek het om het gezwollen schoorsteentje te gaan. Bij het gezwollen schoorsteentje bevat het stroma 3-8 rondachtige perithecia waarin de sporen worden gevormd. De donkerbruine sporen meten 10-12 x 5½-6 µm en hebben een kiemspleet over de gehele lengte.

Vanwege de zeldzaamheid is deze vondst gecontroleerd door Eduard Osieck.

Het gezwollen schoorsteentje is gebonden aan beuk en kan met vele stromata wel een oppervlak beslaan van 40 centimeter. In Nederland is deze ascomyceet uiterst zeldzaam en vooralsnog alleen bekend uit het zuidelijk deel van Nederland.

(c) Bregtje Miedema

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Anthostoma turgidum per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Anthostoma turgidum
Nederlandse naam: Gezwollen schoorsteentje
Friese naam: Tsjok skoarstienstje
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 30-01-2018, 202-591, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Laatste melding: 30-01-2018, 202-591, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee