Menu

Kurkstrookzwam (Antrodia serialis)

(c) Sjoerd Greydanus (1-3) & Dick Kramer (4)

De vruchtlichamen van de kurkstrookzwam vormen brede witte plakkaten met kleine bruine hoedjes. De kurkstrookzwam groeit op naaldhout, en zijn verspreiding in Friesland is daardoor beperkt tot de naaldbossen in ondermeer de Wâlden, Gaasterland en Oranjewoud. Merkwaardig genoeg is deze soort op de Friese Waddeneilanden nauwelijks gemeld.

De kurkstrookzwam wordt jaarlijk enkele malen gemeld, en meestal zijn het dan nieuwe vindplaatsen. Het lijkt erop, dat de kurkstrookzwam niet permanent op een vaste plek groeit, maar weer verdwijnt als kennelijk het hout tot een bepaald stadium verteerd is. Zo is in Lauswolt deze soort in de periode van 2006-2009 regelmatig gemeld, daarna nogmaals in 2010 en 2012. Sindsdien lijkt de soort daar verdwenen te zijn, hoewel er voldoende dood naaldhout is.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Antrodia serialis per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Antrodia serialis
Nederlandse naam: Kurkstrookzwam
Friese naam: Koarkstripeswam
Aantal meldingen: 65
Aantal kilometerhokken: 36
Eerste melding: 03-11-1968, 194-551, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 16-01-2022, 216-551, Appelscha, Drents-Friese Wold
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort