Menu

Kluwennetwatje (Arcyria pomiformis)

(c) Bregtje Miedema

Het kluwennetwatje is een slijmzwammetje van amper 2 mm hoog, okerkleurig bij rijpheid. Het kan in kleine groepjes of alleenstaand worden aangetroffen op dood hout. In Nederland is het kluwennetwatje matig algemeen. In Friesland werd de soort pas in 2020 voor de eerste keer gemeld.

Zie ook:

(c) Bregtje Miedema

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Arcyria pomiformis per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Arcyria pomiformis
Nederlandse naam: Kluwennetwatje
Friese naam:
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 06-07-2020, 203-586, Veenklooster, Fogelsanghstate
Laatste melding: 06-07-2020, 203-586, Veenklooster, Fogelsanghstate
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee