Menu

Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus)

(c) Joop Leertouwer (1-2), Christa Procee Dorenbos (3) & Sjoerd Greydanus (4-6)

De kroontjesknotszwam is een relatieve nieuwkomer in Nederland. Deze fraaie knotszwam is in 1996 voor het eerst ontdekt. Vermoedelijk reist deze soort met het opschuiven van de warmtegrens naar het noorden mee. In het zuiden van Nederland is deze soort al algemeen, boven de rivieren is de kroontjesknotszwam nog steeds een zeldzaamheid.

De kroontjesknotszwam is een houtbewonende soort. De kroonvormige vertakking maakt hem onmiskenbaar, en onderscheidt hem van de algemenere rechte koraalzwam die ook op hout groeit. De kroontjesknotszwam is niet specifiek aan een boomsoort gebonden, maar kan op dode stammen van verschillende loofbomen voorkomen, zoals beuk, berk of populier

Gezien de verspreiding van deze soort in het zuiden van Nederland zal vermoedelijk het aantal meldingen in Friesland ook geleidelijk toenemen. Zo'n fraaie zwam is natuurlijk zondermeer een aanwinst voor Friesland.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Artomyces pyxidatus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Artomyces pyxidatus
Nederlandse naam: Kroontjesknotszwam
Friese naam: Kroantsjegnodzeswam
Aantal meldingen: 9
Aantal kilometerhokken: 8
Eerste melding: 17-11-2014, 201-565, Beetsterzwaag, Roekebos
Laatste melding: 11-11-2023, 169-554, Heeg, Heempark
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee