Menu

Appelboomkaaszwam (Aurantiporus fissilis)

(c) Marten en Immie Hunneman

Zoals de naam al aangeeft is de grootste kans om de appelboomkaaszwam aan te treffen in tuinen en boomgaarden. De appelboomkaaszwam is in Friesland een zeer zeldzame soort. Het zwaartepunt van zijn verspreiding ligt in het rivierengebied, waar meer boomgaarden zijn.

De appelboomkaaszwam is een wondparasiet en infecteert bomen vooral op plekken waar de takken zijn afgebroken. Het zachte vruchtlichaam is éénjarig en verkleurt van wit naar roze- en geelachtig om te eindigen in een vuilbruine massa.

De appelboomkaaszwam hoeft niet alleen op appelbomen voor te komen. Volgens de literatuur kan de soort ook op beuk en populier voorkomen. In Friesland lijkt hij deze bomen nog niet ontdekt te hebben, want ondanks de warmte en de vele beuken en populieren met wondplekken is en blijft de appelboomkaaszwam een zeer zeldzame verschijning.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Aurantiporus fissilis per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Aurantiporus fissilis
Nederlandse naam: Appelboomkaaszwam
Friese naam: Appelbeamtsiisswam
Aantal meldingen: 4
Aantal kilometerhokken: 2
Eerste melding: 07-08-2005, 194-551, Oranjewoud
Laatste melding: 01-11-2015, 200-556, Gorredijk, 't Weike 24
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort