Menu

Lilaroze kalknetje (Badhamia lilacina)

(c) Bregtje Miedema

Tijdes de excursie van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland in het Ottema-Wiersmareservaat werd een zwarte klonter in het gras gevonden. Het leek iets van een slijmzwam. Op goed geluk werd een deel meegenomen, in de hoop, dat het goed zou rijpen. En zowaar, dat deed het wonderwel.

Toen de zwarte klonter gerijpt was, waren er ronde en peervormige ongesteelde vruchtlichaampjes van nauwelijks 1 mm hoog te zien, grijzig van kleur met een zweem van lilaroze. De sporen waren met wratten en richels bezet, een onvolledig netwerk vormend. De bouw van de slijmzwam en de sporenornamentatie leidde al snel naar het lilaroze kalknetje.

Het lilaroze kalknetje komt voor op mossen en grassen in vochtige gras- en hooilanden en is zeer zeldzaam. In Friesland was de soort alleen nog bekend van Terschelling. Opvallend is, dat van de recente waarnemingen zich bijna 50% in Friesland bevindt.

De vondst is ondergebracht in het herbarium van Hans van Hooff.

(c) Bregtje Miedema

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Badhamia lilacina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Badhamia lilacina
Nederlandse naam: Lilaroze kalknetje
Friese naam:
Aantal meldingen: 3
Aantal kilometerhokken: 3
Eerste melding: 12-10-2020, 146-599, Terschelling
Laatste melding: 03-10-2020, 192-583, Ryptsjerk, Ottema-Wiersmareservaat
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee