Menu

Ruwsporig harshaarveegje (Basidiodendron trachysporum)

(c) Bregtje Miedema

Een wittig veegje op een verrot stuk hout, daar moet beslist de microscoop aan te pas komen om tot een eventuele determinatie te kunnen komen. Opvallend in dit korstje zijn de met gelige substantie gevulde cystiden en de geornamenteerde ronde sporen. De tremelloïde (in de lengte gesepteerde) basidia geven aan dat het hier om een trilzwam-achtige gaat.

Het ruwsporig harshaarveegje is saprotroof en wordt vaak aan de onderzijde van oude takken gevonden, vaak op den, maar ook wel op loofhout. In Friesland is het harshaarveegje eerder aangetroffen op Terschelling en Schiermonnikoog, en in de Compagnonsbossen bij Ravenswoud.

(c) Bregtje Miedema

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Basidiodendron trachysporum per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Basidiodendron trachysporum
Nederlandse naam: Ruwsporig harshaarveegje
Friese naam:
Aantal meldingen: 12
Aantal kilometerhokken: 10
Eerste melding: 05-11-1995, 206-612, Schiermonnikoog, Schiermonnikoog (eiland - conversie IKC)
Laatste melding: 19-10-2020, 203-586, Veenklooster, Fogelsanghstate
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee