Menu

Roze kleefhoedje (Bolbitius coprophilus)

(c) Bregtje Miedema

Het roze kleefhoedje is onder de paddenstoelen een exoot. Het tere paddenstoeltje komt alleen voor in onverwarmde kassen en stallen. In Nederland is het roze kleefhoedje nog slechts vier keer gemeld. De melding in Friesland is dus de vijfde vondst in Nederland.

Het roze kleefhoedje werd eind juni 2014 in een stal in Westergeest door Bregtje Miedema gevonden. Door omstandigheden was de mest in de stal langer dan gewoonlijk blijven liggen. In dit geval een geluk voor de paddenstoelen want er bleek van alles op de mest te verschijnen, waaronder inktzwammetjes, mestbekerzwammen, en het tere roze kleefhoedje. Via waarneming.nl werd de soort door de bekende mycoloog Henk Huijser bevestigd (zie waarneming roze kleefhoedje).

Er zijn genoeg paardenstallen in Nederland. Als kennelijk de mest wat langer blijft liggen, zou het roze kleefhoedje misschien in Nederland tot een algemenere paddenstoel kunnen uitgroeien.

In 2016 bleek het roze kleefhoedje de weide wereld in te trekken. Weliswaar in de buurt van de paardenstal groeide het roze kleefhoedje op mest in de weide. Wie weet zal het roze kleefhoedje langzamerhand zijn verspreidingsgebied uitbreiden.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Bolbitius coprophilus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Bolbitius coprophilus
Nederlandse naam: Roze kleefhoedje
Friese naam: Blijreade kleefhoed
Aantal meldingen: 11
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 14-06-2014, 202-592, Westergeest
Laatste melding: 08-09-2018, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee