Menu

Dooiergele mestzwam (Bolbitius titubans)

(c) Bregtje Miedema

De dooiergele mestzwam kan al vanaf april gevonden worden, indien het weer nat genoeg is geweest. De soort groeit voornamelijk op zeer stikstof rijke grond en/of op mest. Hij kan tot laat in een jaar gevonden worden. Vers valt de soort op door zijn prachtig verzadigde dooiergele kleur, maar helaas kan deze kleur ook snel verbleken tot een flets geel.

De dooiergele mestzwam is een soort die in heel Friesland voorkomt, en behoort daardoor ook tot de algemene soorten van Friesland.

Het verkleurend kleefhoedje (Bolbitius titubans var. olivaceus) is een zeldzame variëteit van de dooiergele mestzwam. Toch qua uiterlijk en ook qua biotoop verschilt deze fraaie zwam zeer veel van de zeer algemene dooiergele mestzwam (foto 3-5).

Het verkleurend kleefhoedje heeft een prachtige, olijfgroene hoed die in verse toestand kleverig is. Bovendien lijkt de soort vooral gebonden te zijn aan paardenmest, de reden dat hij in Friesland tot nu toe slechts op twee plekken gemeld is.

Dat het verkleurend kleefhoedje niet meer als aparte soort wordt beschouwd, heeft te maken met moleculair genetisch onderzoek, waaruit naar voren is gekomen, dat deze soort onvoldoende genetische afstand tot de dooiergele mestzwam heeft om hem als aparte soort te erkennen. Overigens, het zou niemand verbazen, als over enkele jaren de inzichten weer veranderd zijn en het toch weer een aparte soort moet zijn, gezien de grote verschillen in uiterlijk.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Bolbitius titubans per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Bolbitius titubans
Nederlandse naam: Dooiergele mestzwam
Friese naam: Djerredongswam
Aantal meldingen: 582
Aantal kilometerhokken: 396
Eerste melding: 15-09-1968, , Schiermonnikoog
Laatste melding: 29-10-2023, 200-556, Gorredijk, Werkmansleantsje
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee