Menu

Papierzwammetje (Byssomerulius corium)

(c) Sjoerd Greydanus

Het papierzwammetje komt door de gehele provincie verspreid voor. Als korstzwam die voornamelijk op takken groeit, lijkt hij weinig eisen aan zijn milieu te stellen, hoewel hij enigszins een voorkeur lijkt te hebben voor takken van es, wilg en berk.

Een andere reden voor deze provinciale verspreiding lijkt ook zijn eenvoudige herkenbaarheid te zijn. Tussen dood hout trekt het witte hoedje gemakkelijk de aandacht. Vaak overdekken de kort afstaande hoedjes een groot deel van de tak. Op de grond gevallen takjes kunnen eenvoudig omgedraaid worden, waardoor de zacht roomkleurige, geplooide onderzijde zichtbaar wordt. Naarmate het papierzwammetje ouder wordt, verkleurt de onderzijde naar oranje of rood.

Als de meeste korstzwammen verdwijnt ook het papierzwammetje in de zomer uit zicht, tenzij er sprake is van een zeer natte zomer. Vanaf augustus begint het papierzwammetje weer vruchtlichamen te vormen die vervolgens tot einde april waargenomen kunnen worden.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Byssomerulius corium per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Byssomerulius corium
Nederlandse naam: Papierzwammetje
Friese naam: Papierswamke
Aantal meldingen: 660
Aantal kilometerhokken: 356
Eerste melding: 11-05-1958, , omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 10-03-2024, 193-589, Rinsumageest, Geastmer bosk
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee