Menu

Donkere pronkridder (Calocybe obscurissima)

calocybe_obscurissima_001.jpg
(c) Jaap Wisman

De donkere pronkridder is in Friesland een vrij zeldzame soort. Ik vond in 2015 de donkere pronkridder in Oranjewoud. Voor mij was dat de tweede vondst in Friesland.

Voor het eerst vond ik deze soort tezamen met wijlen Gerrit Stobbe in 1982 in Dronrijp. Hoewel ik toentertijd al niet meer in Friesland woonde, doorkruisten we tijdens de vakantie, zeven dagen lang, geheel Friesland door. Bij elke leuke berm, huppekee, de auto uit, en zo stuitten we toen op deze bijzondere soort in de berm van de Straatweg, langs een loofhoutsingel. Die eerste vondst maakte zoveel indruk, dat ik me de plek nu nog op tien meter nauwkeurig kan herinneren.

De donkere pronkridder is in Friesland verspreid gevonden: op Vlieland, in de buurt van Dronrijp, Nieuwehorne en Oranjewoud. De opvallende soort met de sepiabruine hoed en steel en de fel contrasterende lichte lamellen heeft een voorkeur voor verstoorde, enigszins voedselrijke bosjes. In Drente is hij dan ook het meest in jong, op landbouwgrond aangeplante loofbossen, aangetroffen. Gezien de verspreiding in Drenthe is de verwachting, dat de donkere pronkridder meer in Friesland aangetroffen kan worden.

Zie ook:

(c) Jaap Wisman

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Calocybe obscurissima per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Calocybe obscurissima
Nederlandse naam: Donkere pronkridder
Friese naam: Donkere pronkridder
Aantal meldingen: 5
Aantal kilometerhokken: 4
Eerste melding: 30-10-1976, 135-590, Vlieland, Vlieland (eiland - conversie IKC)
Laatste melding: 19-10-2015, 194-551, Oranjewoud, Bieruma Oostingweg
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee