Menu

Brandnetelklokje (Calyptella capula)

(c) Sjoerd Greydanus (1-2) & Ben Engelen (3)

Het brandnetelklokje is tegelijkertijd opvallend en onopvallend. Het is opvallend in zijn vorm als een hangend klokje, waardoor er meestal weinig twijfel is om de soort te benoemen; het is onopvallend en verborgen in zijn biotoop en meestal moet er actief tussen afgestorven stengels gezocht worden om het kleine paddenstoeltje te ontdekken.

Zoals zijn naam al aangeeft, komt het brandnetelklokje vooral op stengels van brandnetel voor, maar het is niet de enige soort waartoe het zich beperkt. Ook afgestorven stengels van kruidachtigen kunnen met het klokje overdekt zijn. In Friesland komt de soort verspreid voor, en lijkt deze dus meer afhankelijk van de aan- of afwezigheid van afgestorven planten dan van grondsoort of specifiek milieu.

Het brandnetelklokje omvat een groep van nauw verwante soorten waarvan de taxonomie nog steeds niet helemaal opgehelderd is. In Friesland zijn de meeste waarnemingen opgegeven als brandnetelklokje in enge en ruime zin. Twee meldingen betreffen verwante soorten:

  • het geel brandnetelklokje (Calyptella campanula)
  • het wit brandnetelklokje (Calyptella flos-alba)

De Nederlandse namen lijken hier misleidend. Het onderscheid tussen de soorten is bepaald door microscopische kenmerken als sporengrootte en hyfenvorm, en niet door kleur die voor alle soorten varieert van wit, grijsachtig tot geel.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Calyptella capula per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Calyptella capula
Nederlandse naam: Brandnetelklokje
Friese naam: Brannettelklokje
Aantal meldingen: 68
Aantal kilometerhokken: 46
Eerste melding: 02-07-1989, 188-581, Groene Ster, Leeuwarden
Laatste melding: 31-01-2023, 184-553, Joure, De Ekers
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee