Menu

Hanekam (Cantharellus cibarius)

(c) Sjoerd Greydanus

De hanekam is dankzij zijn eetbaarheid een bekende paddenstoel. Deze opvallende gele verschijning heeft in de vorige eeuw erg onder de verzuring geleden. In de jaren negentig van de twintigste eeuw was de hanekam in Nederland een zeer zeldzame paddenstoel. Pas na de eeuwwisseling laat de soort een goed herstel zien.

Ook in Friesland is de hanekam een steeds algemenere paddenstoel. Hij wordt het meest langs lanen en bermen aangetroffen, in bijna alle gevallen onder eik, en in enkele gevallen onder beuk.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cantharellus cibarius per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cantharellus cibarius
Nederlandse naam: Hanekam
Friese naam: Djerreswam
Aantal meldingen: 795
Aantal kilometerhokken: 216
Eerste melding: 13-10-1942, 189-585, Oenkerk, Stania State
Laatste melding: 30-10-2022, 204-559, Lippenhuizen, Compagnonsvaart