Menu

Hanekam (Cantharellus cibarius)

(c) Sjoerd Greydanus

De hanekam is dankzij zijn eetbaarheid een bekende paddenstoel. Deze opvallende gele verschijning heeft in de vorige eeuw erg onder de verzuring geleden. In de jaren negentig van de twintigste eeuw was de hanekam in Nederland een zeer zeldzame paddenstoel. Pas na de eeuwwisseling laat de soort een goed herstel zien.

Door het hoge stikstofgehalte in Nederland lijkt de hanekam vanaf 2015 weer langzamerhand achteruit te gaan.

De hanekam wordt vooral in bermen aangetroffen, in bijna alle gevallen onder eik.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cantharellus cibarius per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cantharellus cibarius
Nederlandse naam: Hanekam
Friese naam: Djerreswam
Aantal meldingen: 812
Aantal kilometerhokken: 219
Eerste melding: 13-10-1942, 189-585, Oenkerk, Stania State
Laatste melding: 09-12-2023, 205-553, Oldeberkoop, Dellebuursterheide
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort