Menu

Paarse wasporia (Ceriporia purpurea)

(c) Sjoerd Greydanus

De leeftijd van de paarse wasporia lijkt aan de kleur af te lezen te zijn. In een jong stadium is de paarse wasporia zeer bleek. De bleke kleur verandert daarna in roze om vervolgens over te gaan naar een paars-roodachtige kleur. Waar de zwam wordt beschadigd, wordt hij zelfs intens purperrood. Het vruchtlichaam telt drie tot vijf poriën per millimeter.

Ook de paarse wasporia heeft een dubbelganger, namelijk de roze wasporia (Ceriporia excelsa). Ook deze verkleurt roodachtig bij druk. Het duidelijkste onderscheid is de sporenmaat. De sporen van de paarse wasporia zijn 5-7 x 1,5-2,5 micrometer en die van de roze wasporia 3-5 x 2-2,5 micrometer.

De paarse wasporia kan op diverse soorten loofhout voorkomen. In Friesland is het aantal meldingen nog beperkt. In Groningen komt deze soort zeer algemeen voor, en het is daarom te verwachten, dat deze soort ook in Friesland algemener is en het aantal meldingen bij gericht zoeken zal toenemen.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Ceriporia purpurea per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Ceriporia purpurea
Nederlandse naam: Paarse wasporia
Friese naam: Pearse waaksporia
Aantal meldingen: 12
Aantal kilometerhokken: 12
Eerste melding: 19-12-2003, 209-548, Boekelte, Meuleveldweg-Boskpleats
Laatste melding: 02-04-2023, 199-589, Driezum, Rinsma pôle
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee