Menu

Stronktrechterzwam (Clitocybe truncicola)

(c) Sjoerd Greydanus

De stonktrechterzwam lijkt door het witte glacé-laagje op de hoed in eerste instantie als twee druppels water op de kleine loofbostrechterzwam (Clitocybe candicans). Omdat de kleine loofbostrechterzwam op strooisel groeit, wekt het dan ook bevreemding, als je opeens deze soort op hout lijkt te vinden. Als je dan thuis in de boeken kijkt, wordt al snel duidelijk dat je met de dubbelganger te maken hebt.

De stronktrechterzwam is een vrij recente nieuwkomer in Europa, die mogelijk vanuit Noord-Amerika is ingevoerd. Voor Europa werd hij het eerst in Oostenrijk beschreven, daarna is deze soort ook in andere Europese landen aangetroffen.

In Nederland lijkt de stronktrechterzwam een voorkeur te hebben voor loofbossen op vochtige, voedselrijke grond. Hij kan op verschillende houtsoorten voorkomen, maar wordt vaak gezien op populier, els of es. Het is dan ook niet vreemd, dat in Friesland deze soort voor het eerst in het Leeuwarder bos is gezien.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Clitocybe truncicola per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Clitocybe truncicola
Nederlandse naam: Stronktrechterzwam
Friese naam: Stobbetrachterswam
Aantal meldingen: 2
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 24-10-2020, 182-581, Leeuwarden, Leeuwarder bos
Laatste melding: 13-11-2021, 182-581, Leeuwarden, Leeuwarder bos
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort