Menu

Zwerminktzwam (Coprinellus disseminatus)

(c) Sjoerd Greydanus

De kleine, lichtbruine tot grijze zwerminktzwam valt vooral op door zijn massale groeiwijze op stronken en stammen. Deze dichte groepen zijn vaak van ver al te zien. Wie dichterbij komt, ziet op een gegeven moment, dat de tere hoedjes enigszins besuikerd lijken. Ook de steel van de zwerminktzwam is met cystiden bedekt, de oorzaak van dit bepoederd uiterlijk. De zwerminktzwam is dan ook nauw verwant met de gewone glimmerinktzwam (Coprinellus micaceus).

De zwerminktzwam komt door heel Friesland verspreid voor, maar lijkt enigszins een voorkeur te hebben voor parken en plantsoenen in stedelijke omgeving. Verder is deze soort redelijk algemeen in het noorden van Friesland. In het Leeuwarder bos behoort de zwerminktzwam tot de meest voorkomende soorten, ook omdat in het Leeuwarder bos veel dood hout voorkomt.

De zwerminktzwam kan al vroeg in het jaar verschijnen, als het vochtig en nat genoeg is. Als na een droogteperiode het voldoende heeft geregend, is vaak de zwerminktzwam één van de eerste soorten die verschijnt.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Coprinellus disseminatus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Coprinellus disseminatus
Nederlandse naam: Zwerminktzwam
Friese naam: Swarminketswam
Aantal meldingen: 525
Aantal kilometerhokken: 280
Eerste melding: 16-10-1978, 171-561, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 11-11-2023, 200-556, Gorredijk, Kerkhof
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee