Menu

Geringde inktzwam (Coprinus sterquilinus)

coprinus_sterquilinus_001.jpg
(c) Bregtje Miedema

In een paardenbox waar 's zomers af en toe een paard staat, kwam tussen de vele geringde vlekplaten (Panaeolus semiovatus) en stromesthazenpootjes (Coprinopsis macrocephala) en naast een groepje roze kleefhoedjes (Bolbitius coprophilus) een groepje paddenstoelen tevoorschijn die een grote gelijkenis vertoonde met de geschubde inktzwam (Coprinus comatus). Gezien het substraat moest het wat anders zijn en werd een exemplaar onder de microscoop bekeken. De grote sporen laten geen twijfel toe, het is de geringde inktzwam.

De geringde inktzwam is saprotroof op oude paardenmest, is zeldzaam en staat op de Rode Lijst als Ernstig bedreigd.

In Friesland is deze soort in 1973 nog in de omgeving van Leeuwarden gevonden. Nauwkeurige vindplaatsgegevens hiervan zijn verder niet bekend. Zie ook:

 • de melige mestinktzwam;
 • de witte mestinktzwam.
 • * [melige mestinktzwam (*Coprinopsis cothurnata*)](xref:coprinopsis-cothurnata); * [witte mestinktzwam (*Coprinopsis nivea*)](xref:coprinopsis-nivea).
  (c) Bregtje Miedema

  Verspreidingskaart


  Periodiciteit

  Het aantal meldingen van Coprinus sterquilinus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

  ID-kaart
  Wetenschappelijke naam: Coprinus sterquilinus
  Nederlandse naam: Geringde inktzwam
  Friese naam: Ringe inketswam
  Aantal meldingen: 1
  Aantal kilometerhokken: 1
  Eerste melding: 19-07-2017, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
  Laatste melding: 19-07-2017, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
  Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
  In Fries basisregister: nee