Menu

Geringde inktzwam (Coprinus sterquilinus)

coprinus_sterquilinus_001.jpg
(c) Bregtje Miedema

In een paardenbox waar 's zomers af en toe een paard staat, kwam tussen de vele geringde vlekplaten (Panaeolus semiovatus) en stromesthazenpootjes (Coprinopsis macrocephala) en naast een groepje roze kleefhoedjes (Bolbitius coprophilus) een groepje paddenstoelen tevoorschijn die een grote gelijkenis vertoonde met de geschubde inktzwam (Coprinus comatus). Gezien het substraat moest het wat anders zijn en werd een exemplaar onder de microscoop bekeken. De grote sporen laten geen twijfel toe, het is de geringde inktzwam.

De geringde inktzwam is saprotroof op oude paardenmest, is zeldzaam en staat op de Rode Lijst als Ernstig bedreigd.

In Friesland is deze soort in 1973 nog in de omgeving van Leeuwarden gevonden. Nauwkeurige vindplaatsgegevens hiervan zijn verder niet bekend.

Zie ook:

(c) Bregtje Miedema

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Coprinus sterquilinus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Coprinus sterquilinus
Nederlandse naam: Geringde inktzwam
Friese naam: Ringe inketswam
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 19-07-2017, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Laatste melding: 19-07-2017, 202-592, Westerburen, Keatlingwier/Westerburen/Âldwâldmersyl
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee