Menu

Rupsendoder (Cordyceps militaris)

(c) Sjoerd Greydanus

Ondanks de geringe grootte is de rupsendoder in het veld door zijn intens oranje kleur nauwelijks over het hoofd te zien. Vaak staan enkele exemplaren bij elkaar en vormen dan een fraai schouwspel tussen het groene gras en mos.

De rupsendoder komt altijd tevoorschijn op ondergrondse volwassen rupsen of op de poppen. Volgens de literatuur gaat het daarbij om poppen en rupsen van nachtvlinders. De grootste kans om deze soort aan te treffen is op grazige en mossige plekken in graslanden, bermen, gazons en parken.

De rupsendoder lijkt nauwelijks voor te komen op de landbouwgebieden in het noorden en westen van Friesland.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cordyceps militaris per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cordyceps militaris
Nederlandse naam: Rupsendoder
Friese naam: Rûpemoardner
Aantal meldingen: 416
Aantal kilometerhokken: 274
Eerste melding: 13-10-1942, 189-585, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 13-01-2024, 206-563, Wijnjewoude, Wijnjeterperschar
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee