Menu

Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris)

(c) Sjoerd Greydanus

De zomer van 2000 werd door een over de gehele zomer gelijkmatig verdeelde neerslag gekenmerkt. Door de mycologen werd dit als belangrijkste oorzaak voor de daaropvolgende explosie van paddenstoelen aangemerkt. Rob Chrispijn viel het overdadig verschijnen van de roodschubbige gordijnzwam op, een soort die tot dan toe een zeer zeldzame verschijning was, op de rode lijst zelfs als ernstig bedreigd was vermeld. In een uitvoerig artikel in de Coolia bombadeerde hij 2000 tot bolaris-jaar (Chrispijn, R. 2001. Het Bolaris Jaar. Coolia 44(1): 38–47).

Deze benaming moet de roodschubbige gordijnzwam inspiratie hebben gegeven, want sinds 2000 wordt de soort ook in Friesland steeds vaker gemeld. Het aantal meldingen is zelfs zo groot, dat de roodschubbige gordijnzwam is overgeplaatst naar de klasse kwetsbaar op de rode lijst.

De roodschubbige gordijnzwam is een vrij onmiskenbare soort: de (oranje)rode kleur, de schubben op hoed en steel, het voorkomen in kleine groepjes zorgen ervoor, dat men de soort niet snel over het hoofd ziet. De soort komt voornamelijk onder eik en beuk voor.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cortinarius bolaris per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cortinarius bolaris
Nederlandse naam: Roodschubbige gordijnzwam
Friese naam: Readskobbige gerdynswam
Aantal meldingen: 177
Aantal kilometerhokken: 83
Eerste melding: 06-09-1952, 202-563, Beetsterzwaag
Laatste melding: 18-10-2023, 132-590, Vlieland, Torenvijver
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort