Menu

Kortstekelig lindebultje (Corynespora olivacea)

(c) Gosse Haga

Vaak komen paddenstoelen pas aan het licht, als door een storm oude takken uit de boom zijn gewaaid. Veel van deze soorten die normaliter hoog in de boom groeien, staan dan als zeldzaam te boek, terwijl ze vermoedelijk vrij algemeen zijn.

Dit geldt ook voor het korstekelig lindebultje. Het kortstekelig lindebultje is een wat harig bultje met een groenige zweem dat op lindetakken voorkomt. In Friesland zijn nu drie meldingen bekend, maar als afgevallen takken van linden systematisch zouden worden nagespeurd, zou deze soort ongetwijfeld vaker gevonden worden.

Het kortstekelig lindebultje heeft een ongeslachtelijk en een geslachtelijk stadium. De wetenschappelijke naam Corynespora olivacea verwijst naar het ongeslachtelijk stadium. Het kenmerkt zich door wormvormige ongeslachtelijke sporen die gesepteerd zijn.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Corynespora olivacea per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Corynespora olivacea
Nederlandse naam: Kortstekelig lindebultje
Friese naam: Koartstikelich linebeambultsje
Aantal meldingen: 9
Aantal kilometerhokken: 8
Eerste melding: 15-03-2016, 196-550, Mildam
Laatste melding: 07-02-2021, 182-578, Huizum, Huizum
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee