Menu

Grillig houtputje (Cryptodiscus rhopaloides)

cryptodiscus_rhopaloides_001.jpg
(c) Sjoerd Greydanus

Toen eind mei 2018 de Bioblitz die door studenten van Van Hall Larenstein was georganiseerd, in Leeuwarden werd gehouden, leek er wat paddenstoelen betreft weinig te beleven. Langdurige droogte met hoge temperaturen had een paddenstoelarme meimaand tot gevolg gehad. Gelukkig lag er een heemtuin achter het Van Hall-gebouw, met enkele houtbulten. En zo werd ieder stuk hout en ieder takje omgedraaid, in de hoop een paddenstoel te vinden.

En zo werd op een gegeven moment een klein takje opgeraapt waarop zich enkele grijzige schijfjes bevonden. Sommige hadden een witte stervormige rand, andere waren vrij diep in het hout verzonken. Oftewel, een takje om mee te nemen, en dan maar hopen, dat er een naam voor gevonden kan worden.

Onder de microscoop bleek het schijfje zeer opvallende sporen te hebben, niet alleen qua grootte, maar ook qua vorm. Bovendien hadden de sporen nog dwarssepten. Dankzij het sporenbeeld was het schijfje snel te vinden in het onvolprezen Pilze der Schweiz.

Het grillig houtputje is in Nederland een zeldzame paddenstoel. Het schijfje kan het hele jaar door gevonden worden, en groeit vooral op deels ontschorst hout. Er lijkt geen voorkeur te zijn voor een specifieke houtsoort, en het vermoeden bestaat dan ook, dat de zeldzaamheid vooral te maken heeft met zijn onopvallendheid.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cryptodiscus rhopaloides per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cryptodiscus rhopaloides
Nederlandse naam: Grillig houtputje
Friese naam: Grillich houtputsje
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 30-05-2018, 182-578, Leeuwarden, heemtuin Van Hall Larenstein
Laatste melding: 30-05-2018, 182-578, Leeuwarden, Heemtuin Van Hall Larenstein
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee