Menu

Vlekkende poederparasol (Cystolepiota hetieri)

(c) Gosse Haga

De vlekkende poederparasol is een soort die zich vanaf 1990 geleidelijk vanuit Zuid-Limburg over Nederland heeft verspreid. De soort heeft een voorkeur voor kleiïge en lemige bodems, maar kan ook op basische zandgronden voorkomen.

De vlekkende poederparasol verkleurt bij aanraken snel rood. De hoed is bedekt met een vlokkige, korrelige laag, maar deze laag kan er gemakkelijk afgeveegd of afgespoeld worden. Oudere exemplaren zijn dan ook vaak kaal.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Cystolepiota hetieri per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cystolepiota hetieri
Nederlandse naam: Vlekkende poederparasol
Friese naam: Plakkerige parasolzwam
Aantal meldingen: 3
Aantal kilometerhokken: 3
Eerste melding: 09-10-2008, 143-599, Terschelling, Donker Bos
Laatste melding: 26-09-2017, 156-560, Piaam, Buismans eendenkooi
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee