Menu

Grote aderbekerzwam (Disciotis venosa)

(c) Gosse Haga

Zelfs al is het vruchtlichaam wat verschrompeld vanwege de droogte, de grote aderbekerzwam blijft goed herkenbaar aan het geplooide en geaderde in de beker. Ook microscopisch is de soort goed herkenbaar.

De grote aderbekerzwam, een saprofyt, staat op de Rode Lijst als bedreigd. De vruchtlichamen kunnen 5 tot 15 cm breed worden. De zwam heeft een voorkeur voor lemige bodems. In Friesland is de soort zeer zeldzaam. De soort wordt slechts incidenteel gemeld, met grote tussenperioden. De eerste melding stamt uit 1920, daarna zijn er registraties uit 1969, 1993, 2015 en 2019. De soort komt (relatief gezien) opvallend vaak in de omgeving van Leeuwarden voor.

(c) Gosse Haga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Disciotis venosa per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Disciotis venosa
Nederlandse naam: Grote aderbekerzwam
Friese naam: Grutte ierkûmswam
Aantal meldingen: 8
Aantal kilometerhokken: 8
Eerste melding: 04-05-1969, 171-561, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 25-03-2023, 163-582, Oosterbierum, Bebouwde kom Oosterbierum
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort