Menu

Halmverstikker (Epichloe typhina)

(c) Gosse Haga

De halmverstikker is een soort die zijn zeldzaamheid waarschijnlijk vooral aan zijn onbekendheid heeft te danken. De halmverstikker is een parasiet van grassen. In het beginstadium vormt de schimmel een wit korst op de grasstengels. Later gaat het witte korstje over in een een dun geel laagje, dat opgebouwd is uit minieme bolletjes.

In Nederland is de halmverstikker vooral bekend uit Flevoland, een waarnemerseffect, omdat de soort daar goed bekend is. Zonder twijfel zal ook in Friesland het aantal meldingen toenemen als gericht naar deze soort wordt gezocht. De halmverstikker is niet gebonden aan een specifieke grassoort.

(c) Gosse Haga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Epichloe typhina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Epichloe typhina
Nederlandse naam: Halmverstikker
Friese naam: Raaiferstikker
Aantal meldingen: 13
Aantal kilometerhokken: 11
Eerste melding: 17-06-2014, 206-564, Wijnjewoude, Wijnjeterper Schar
Laatste melding: 15-06-2020, 199-560, Beetsterzwaag, Van Oordts Mersken
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee