Menu

Teervlekkentrilzwam (Exidia pithya)

(c) Sjoerd Greydanus

Eenvoudig gezegd is de teervlekkentrilzwam een zwarte trilzwam die op naaldhout, voornamelijk spar, voorkomt. De teervlekkentrilzwam is zijn bestaan dan ook begonnen als een variëteit van de zwarte trilzwam: Exidia plana var. pithya. De verschillen met de zwarte trilzwam zijn minimaal. Het belangrijkste verschil is de waardplant: de zwarte trilzwam komt op loofhout voor. Verder blijft de teervlekkentrilzwam platter, waardoor hij bij opdrogen als een zwarte teervlek op het hout achterblijft. Ook het aantal wratjes/puntjes is in aantal bij de teervlekkentrilzwam minder.

De teervlekkentrilzwam is een soort die pas na 1990 in Nederland bekend is. Mogelijk heeft de schade aan sparrenopstanden door houtkap en de recentelijke stormen ermee te maken, dat de teervlekkentrilzwam in Nederland oprukt. Vaak blijven bij houtkap of storm de stammen enige tijd liggen.

De eerste vondst in Olterterp betrof een stam die langs het wandelpad was neergelegd (en ondertussen verdwenen is). Voor de tweede maal werd de teervlekkentrilzwam in het sparrenbos van Duurswouderheide aangetroffen, op een stam van een spar die door de storm geveld was. Ook de derde vondst was op een gevelde spar die ergens midden in het bos lag. Ofwel, om deze soort te vinden lijkt dus een duik in het sparrenbos noodzakelijk, op zoek naar een plek waar gekapte bomen bij elkaar in het bos liggen.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Exidia pithya per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidia pithya
Nederlandse naam: Teervlekkentrilzwam
Friese naam: Tarreplaktrilswam
Aantal meldingen: 8
Aantal kilometerhokken: 7
Eerste melding: 07-02-2016, 203-565, Olterterp, Lauswolt
Laatste melding: 15-04-2018, 218-549, Appelscha, het Grote Veen
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee