Menu

Bruinesuikerzwam (Exidia saccharina)

(c) Bregtje Miedema

De bruinesuikerzwam is in Nederland een zeer zeldzame soort. Deze trilzwam is minder intens bruin dan de naam zegt, meestal is de kleur geelbruin. Net als de meest andere trilzwammen van het geslacht Exidia vormt ook de bruinesuikerzwam weke, enigszins hersenvormige vruchtlichamen die het substraat overdekken, doordat de vruchtlichamen samenvloeien.

Volgens de literatuur is de bruinesuikerzwam een exclusie bewoner van naaldhout. In Friesland is hij eenmaal op naaldhout, en tweemaal op loofhout aangetroffen. Deze trilzwam kan verward worden met de bruine trilzwam. Microscopische controle is dan ook aan te bevelen.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Exidia saccharina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidia saccharina
Nederlandse naam: Bruinesuikerzwam
Friese naam: Brunesûkerswam
Aantal meldingen: 5
Aantal kilometerhokken: 5
Eerste melding: 16-11-2016, 160-567, Piaam, Buismans eendenkooi
Laatste melding: 07-10-2017, 187-581, Leeuwarden, Groene Ster
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee