Menu

Langsporige korstvuurzwam (Fuscoporia ferrea)

(c) Sjoerd Greydanus

Van de resupinate korstvuurzwammen vormen de langsporige korstvuurzwam en de gewone korstvuurzwam (Fuscoporia ferruginosa) een tweelingstel.

Op het oog zijn ze bijna identiek. Net zoals tweelingen kunnen verschillen in de aan- en afwezigheid van een zomersproetje op de wang, zo verschillen deze korstvuurzwammen in de aan- en afwezigheid van setae in het trama (beide soorten hebben wel setae in het hymenium). Aan de uiterste groeirand van het vruchtlichaam zijn deze bij de gewone korstvuurzwam aanwezig en met een binoculair te zien, bij de langsporige korstvuurzwam ontbreken deze. Verder onderscheiden beide soorten zich in de grootte van de sporen, maar helaas zijn sporen niet altijd aanwezig of lastig te vinden.

Volgens de literatuur komt de langsporige korstvuurzwam het meest op eik voor, maar het kan ook op andere loofbomen voorkomen. Doordat waarschijnlijk niet altijd goed onderscheid is gemaakt tussen de langsporige en de gewone korstvuurzwam, blijft de verspreiding van de langsporige korstvuurzwam in Friesland enigszins onduidelijk.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Fuscoporia ferrea per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Fuscoporia ferrea
Nederlandse naam: Langsporige korstvuurzwam
Friese naam: Langspoariche koarstfjoerswam
Aantal meldingen: 24
Aantal kilometerhokken: 21
Eerste melding: 25-10-1982, 210-565, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 11-02-2023, 207-592, Kollum, Kwelderwegbos
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: nee