Menu

Vierslippige aardster (Geastrum quadrifidum)

(c) Marten en Immie Hunneman

Op 3 september 2017 liepen Marten en Immie Hunneman in het Drents Friese Wold langs een schelpenfietspad en ontdekten daar een voor hen onbekende aardster. De kleine aardster werd gefotografeerd en thuis gedetermineerd als de vierslippige aardster.

De vierslippige aardster is een zeldzame soort in Friesland. Zeldzame soorten leiden vaak tot twijfel en de vraag of de soort dan wel goed gedetermineerd is. In dit geval werd de twijfel nog sterker, omdat volgens de beschrijving in de grond een klein wit bedekte holte (‘nest’) achter zou moeten blijven. En deze hadden ze niet gezien.

Daarom gingen ze vier dagen later opnieuw naar de vindplaats, en inderdaad: onder de aardster zat een wit ‘nestje’ in de grond. De vondst werd later nog bevestigd door Eef Arnolds en Rob Chrispijn. Na deze zekerheid werd de aardster naar zijn oorspronkelijk nestje teruggebracht om hem te laten sporuleren.

De eerste melding van de vierslippige aardster stamt uit 1954. Hij werd daar door Jaap Wisman in de naaldbossen van Beetsterzwaag gevonden. Verder is er in Friesland nog een melding van Ameland. De vierslippige aardster komt alleen in naaldbossen (voornamelijk sparrenbossen) voor.

(c) Marten Hunneman

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Geastrum quadrifidum per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Geastrum quadrifidum
Nederlandse naam: Vierslippige aardster
Friese naam: Fjouwerflippige ierdstjer
Aantal meldingen: 3
Aantal kilometerhokken: 3
Eerste melding: 09-10-1954, , omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 07-09-2017, 217-551, Appelscha, Drents-Friese Wold
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort