Menu

Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus)

(c) Sjoerd Greydanus (1-3) & Gosse Haga (4-5)

De roze spijkerzwam is de algemeenste spijkerzwam van Friesland en Nederland. De soort komt voornamelijk voor op de pleistocene (kalkarme) zandgronden en op de Waddeneilanden. De soort vormt mycorrhiza met dennensoorten, vooral de grove den.

De roze spijkerzwam vertoonde aan het einde van de vorige eeuw een lichte achteruitgang en werd daarom op de rode lijst vermeld. De soort wordt nu regelmatig gemeld, met als gevolg, dat de roze spijkerzwam niet meer op de rode lijst staat.

De roze spijkerzwam wordt meestal aangetroffen in de buurt van de koeieboleet (Suillus bovinus). Het lijkt erop, dat de soort binnendringt in een reeds bestaande relatie tussen de koeieboleet en de dennensoort; mogelijk parasiteert de roze spijkerzwam zelfs op de koeieboleet.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Gomphidius roseus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Gomphidius roseus
Nederlandse naam: Roze spijkerzwam
Friese naam: Blijreade spikerswam
Aantal meldingen: 158
Aantal kilometerhokken: 55
Eerste melding: 06-09-1952, 202-563, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 11-10-2023, 222-553, Ravenswoud, Compagnonsbossen
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: nee