Menu

Nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea)

(c) Sjoerd Greydanus

Het Lauwersmeergebied is een reeds jarenlang bekende vindplaats van de nonnenkapkluifzwam. Ieder voorjaar is deze kluifzwam, die de naam heeft te danken aan de twee of drie omhoogstaande plooien als bij sommige nonnenkappen, op diverse plaatsen in grote getale te vinden. De vindplaatsen bevinden zich echter vooral aan de Groninger zijde van het Lauwersmeergebied.

In 2006 was de eerste melding in Friesland een feit: op 20 mei 2006 vond Menko van der Ley de nonnenkapkluifzwam in het Zomerhuisjesbos in de Kollumerwaard in een zandige berm naast het bospad omringd door gras en rietland. Tien jaar later tijdens een excursie van de Paddenstoelenwerkgroep Friesland werd de opvallende kluifzwam opnieuw in het Zomerhuisjesbos gevonden, vermoedelijk in de nabijheid van dezelfde plek. Het is bekend, dat de soort ieder jaar op dezelfde plekken gevonden kan worden.

De nonnenkapkluifzwam is in Nederland een vrij zeldzame soort. Naast het Lauwersmeergebied zijn Zeeuws-Vlaanderen, de kust van Noord- en Zuid-Holland en de randmeren van de IJsselmeerpolders de belangrijkste groeiplaatsen voor deze kluifzwam.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Helvella spadicea per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Helvella spadicea
Nederlandse naam: Nonnenkapkluifzwam
Friese naam: Nonnekapebonkjeswam
Aantal meldingen: 7
Aantal kilometerhokken: 6
Eerste melding: 20-05-2006, 208-594, Zomerhuisjesbos, Kollumerwaard
Laatste melding: 30-04-2023, 211-602, Lauwersoog, Lauwersoog
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort