Menu

Wit gaffelhaarbuisje (Henningsomyces candidus)

henningsomyces_candidus_001.jpg
(c) Sjoerd Greydanus

De kleine witte buisjes van het wit gaffelhaarbuisje vallen vooral op door hun collectiviteit. In grote groepen hangen de buisjes aan de onderzijde van sterk verrot hout. Wie ze voor de eerste keer vindt, denkt in eerste instantie te maken te hebben met een zakjeszwam (ascomyceet). Het wit gaffelhaarbuisje, echter, behoort tot de zogenaamde cyphelloïde basiodiomyceten (plaatjeszwammen). Dit is een groep van plaatjeszwammen waarvan het vruchtlichaam zo sterk gereduceerd is, dat ze lijken op zakjeszwammen.

Het wit gaffelhaarbuisje heeft een dubbelganger, namelijk het donzig gaffelhaarbuisje (Henningsomyces puber). Deze soort is nog niet uit Friesland bekend. Het onderscheid is de beharing die bij het donzig gaffelhaarbuisje veel uitgesprokener is dan bij het wit gaffelhaarbuisje.

In Friesland is het wit gaffelhaarbuisje alleen nog bekend uit het Lauwersmeergebied (Diepsterbos en Kwelderwegbos) en het Leeuwarder bos.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Henningsomyces candidus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Henningsomyces candidus
Nederlandse naam: Wit gaffelhaarbuisje
Friese naam:
Aantal meldingen: 5
Aantal kilometerhokken: 5
Eerste melding: 18-11-2020, 208-593, Kollum, Diepsterbos
Laatste melding: 11-02-2023, 207-592, Kollum, Kwelderwegbos
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee