Menu

Muizentandkorstje (Hyphodontia gossypina)

hyphodontia_gossypina_001.jpg
(c) Sjoerd Greydanus

Zoals de naam al zegt kenmerkt het muizentandkorstje zich door de tandvormige uitsteeksels van het vruchtlichaam. Het vruchtlichaam zit losjes aan het substraat vastgehecht en kan gemakkelijk uiteen getrokken worden. Het muizentandkorstje is in Nederland een vrij zeldzame soort, die een voorkeur lijkt te hebben voor voedselrijkere bodems op de klei.

Het muizentandkorstje groeit op sterk verrot hout van verschillende loofbomen, zoals bijvoorbeeld populier, els, hazelaar, beuk of eik.

In Nederland wordt de soort nog tot het geslacht Hypodontia gerekend. Moleculair onderzoek heeft aangetoond, dat de overeenkomsten oppervlakkig zijn en dat de soort tot het geslacht Fibrodontia behoort. In de literatuur zal men deze soort dus als Fibrodontia gossypina moeten opzoeken.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Hyphodontia gossypina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Hyphodontia gossypina
Nederlandse naam: Muizentandkorstje
Friese naam: M├╗zetoskkoarstswam
Aantal meldingen: 3
Aantal kilometerhokken: 3
Eerste melding: 18-12-2021, 183-582, Leeuwarden, Leeuwarder bos
Laatste melding: 21-10-2023, 192-600, Ternaard, Eendenkooi
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee