Menu

Kastanjeboleet (Imleria badia)

(c) Sjoerd Greydanus

De naam van de kastanjeboleet verwijst naar de kleur van de hoed, en niet naar de boom. Bij (tamme) kastanje komt de soort niet voor. In Friesland is de kastanjeboleet het meest gemeld bij eik en beuk, maar de soort kan ook voorkomen bij andere loofbomen. Ook kan de kastanjeboleet mycorrhiza vormen met naaldbomen.

Pas later heeft de kastanjeboleet de kenmerkende kastanjekleurige en glimmende hoed (indien vochtig). Eerst is de hoed enigszins viltig en lichter van kleur. Wat je tijdens iedere paddenstoelcursus leert, is, dat de kastanjeboleet vooral gemakkelijk te herkennen is aan de blauwverkleuring van de buisjes aan de onderzijde bij lichte druk. Het gaat hierbij dan natuurlijk wel om de combinatie met de andere kenmerken van de kastanjeboleet.

De kastanjeboleet komt vooral voor in loof- en naaldbossen voor. Hij lijkt minder algemeen te zijn in bermen en plantsoenen.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Imleria badia per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Imleria badia
Nederlandse naam: Kastanjeboleet
Friese naam: Kastanjeboltsje
Aantal meldingen: 1932
Aantal kilometerhokken: 449
Eerste melding: 14-10-1964, 189-581, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 25-05-2024, 206-564, Wijnjewoude, Wijnjeterperschar
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee