Menu

Korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta)

(c) Sjoerd Greydanus (1-2, 5-6) & Frans Ozinga (3-4)

Van de korsthoutskoolzwam kunnen het gehele jaar door de vruchtlichamen aangetroffen worden. De soort is meerjarig. In het voorjaar verschijnen nieuwe vruchtlichamen als grijze plakkaten met een witte rand. Bij rijping gaan ze over naar een zwart stadium dat op den duur op verbrand, verkoold hout lijkt en gemakkelijk afbrokkelt

De korsthoutskoolzwam is een zwakteparasiet die nog gezonde bomen infecteert. De zwam veroorzaakt zachtrot en verzwakt bomen zodanig aan de basis, dat er een grote kans is op stambreuk. De korsthoutskoolzwam kan op dode stammen en stronken verder groeien

In Friesland komt de soort het meest voor op beuk. Verder is de korsthoutskoolzwam gemeld van eik, linde, els en berk

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Kretzschmaria deusta per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Kretzschmaria deusta
Nederlandse naam: Korsthoutskoolzwam
Friese naam: Koarsthoutskoalzwam
Aantal meldingen: 235
Aantal kilometerhokken: 94
Eerste melding: 18-10-1976, 129-588, Vlieland, Vlieland (eiland - conversie IKC)
Laatste melding: 16-04-2024, 203-564, Olterterp, Lauswolt
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee