Menu

Gewone berkenboleet (Leccinum scabrum)

leccinum_scabrum_001.jpg
(c) Frans Ozinga

De verspreiding van de gewone berkenboleet is zeer lastig vast te stellen. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er meer zekerheid omtrent de verschillende soorten berkenboleten. Daarvóór werden meldingen meestal geregistreerd als berkenboleet in ruime zin. Hier is de gewone berkenboleet ook opgevat als de soort in brede zin.

De gewone berkenboleet wordt nu onderscheiden van de overige berkenboleten op basis van het ontbreken van blauwverkleuring in de steel, het schaars voorkomen van cylindrocystiden (boemerangachtige elementen) in de hoedhuid en de aanwezigheid van grote caulocystiden in de steel.

In het algemeen komt de gewone berkenboleet in drogere milieus voor. Vermoedelijk is de gewone berkenboleet in Friesland niet de algemeenste berkenboleet. Dit lijkt de bruingrijze berkenboleet (Leccinum cyaneobasileucum) te zijn.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Leccinum scabrum per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Leccinum scabrum
Nederlandse naam: Gewone berkenboleet
Friese naam: Gewoane bjirkeboltsje
Aantal meldingen: 1070
Aantal kilometerhokken: 325
Eerste melding: 24-09-1916, , omgeving Lippenhuizen
Laatste melding: 03-11-2023, 206-564, Wijnjewoude, Wijnjeterper Schar
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee