Menu

Purpersnedemycena (Mycena pelianthina)

(c) Marten en Immie Hunneman

De purpersnedemycena is met een tiental meldingen een zeldzame soort in Frieland. Ook over Nederland gezien is deze soort vrij zeldzaam. Alleen in Drenthe komt deze soort op talloze plekken voor.

De purpersnedemycena is een soort die op het eerste gezicht gemakkelijk met het zeer algemene elfenschermpje (Mycena pura) verward kan worden. Beide soorten zijn stevige, roze-gekleurde mycena's die sterk naar radijs ruiken. Het grote verschil bevindt zich aan de onderzijde van de hoed: de purpersnedemycena heeft een opvallend purperen lamelsnede, terwijl het elfenschermpje het zonder opgemaakte lamellen moet doen.

Beide soorten zijn strooiselbewoners. De purpersnedemycena lijkt gebonden te zijn aan strooisel van beuk en eik. Het elfenschermpje lijkt minder kieskeurig in zijn biotoop en kan op allerlei verschillende types strooisel gevonden worden, ook in parken en plantsoenen; ook onder beuken en eiken kan het elfenschermpje talrijk aangetroffen kunnen worden.

De eerste vondst van de purpersnedemycena in Friesland dateert al uit 1935. De daaropvolgende vondst wordt pas in 1989 in Oranjewoud gedaan. Verder is de soort nog gemeld van Terschelling, Het Plantsoen (Ravenswoud) en Bosschhoeve (Nijeberkoop).

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Mycena pelianthina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Mycena pelianthina
Nederlandse naam: Purpersnedemycena
Friese naam: Poarpersneedskermke
Aantal meldingen: 15
Aantal kilometerhokken: 12
Eerste melding: 19-10-1935, 205-549, omgeving van Olderberkoop
Laatste melding: 13-10-2022, 222-555, Ravenswoud, Het Plantsoen
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort