Menu

Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola)

(c) Frans Ozinga (1-3) & Sjoerd Greydanus (4)

In 2006 schreef ik in het verenigingsblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging een artikel over de zeldzame blauwgrijze schorsmycena, een paddenstoeltje dat tot dan toe slechts in 24 atlasblokken was gevonden.

Ik had de blauwgrijze schorsmycena voor de eerste keer in 2002 in De Twigen bij Joure gevonden. Daarvoor was er alleen op Schiermonnikoog een waarneming gedaan. Vanaf 2002 heb ik deze soort talloze malen in de omgeving van Joure en Heerenveen op bemoste schors waargenomen.

In Friesland komt deze mycena verspreid voor, al lijkt hij vooralsnog op de Waddeneilanden, op de noordelijke klei en ook in de bosgebieden in het zuidoosten van Friesland vrij zeldzaam te zijn. Bij het kiezen van de boomsoort lijkt hij in de loop der jaren minder kieskeurig te zijn geworden. Naast vooral wilg groeit hij ook op acacia, eik, es, iep, paardenkastanje en beuk; en dan graag een plekje in het mos op de schors van genoemde bomen.

De blauwgrijze schorsmycena is een vrij late soort. Hij verschijnt pas vanaf november en komt dan gedurende de wintermaanden tot begin februari voor. De zachte winters dragen er waarschijnlijk ook toe bij, dat de blauwgrijze schorsmycena een langere groeiperiode heeft en dus ook vaker wordt gezien.

(c) Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Mycena pseudocorticola per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Mycena pseudocorticola
Nederlandse naam: Blauwgrijze schorsmycena
Friese naam: Blaugriis bastskermke
Aantal meldingen: 191
Aantal kilometerhokken: 110
Eerste melding: 09-11-1989, , Schiermonnikoog
Laatste melding: 16-12-2023, 181-578, Leeuwarden, Leeuwarden en omgeving
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee