Menu

Vogelveerzwam (Onygena corvina)

(c) Frans Ozinga (1-3) & Sjoerd Greydanus (4)

De vogelveerzwam staat te boek als een vrij algemene soort in Nederland. Toch wordt hij in Friesland niet vaak gemeld. De soort komt voornamelijk op braakballen en dode vogels voor. In 2018 vond ik de volgelveerzwam op een dode buizerd (foto 1-3).

De bruine bolletjes, waarin de sporen worden gemaakt, vallen bij rijpheid uit elkaar, waardoor de vrijwel ronde asci eruit vallen en de kans krijgen om de sporen los te laten. Op foto 3 zijn een paar openstaande peridiën als openstaande bloemen zichtbaar. Ondanks veel speurwerk ben ik deze nergens anders op een foto tegengekomen.

Omdat het voorkomen van de vogelveerzwam bepaald wordt door de aanwezigheid van haren en vogelveren, komt de soort verspreid in Friesland voor. Hij is zelfs een keer gevonden op een achtergelaten wollen sok.

(c) Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Onygena corvina per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Onygena corvina
Nederlandse naam: Vogelveerzwam
Friese naam: Fûgelfearswam
Aantal meldingen: 35
Aantal kilometerhokken: 33
Eerste melding: 28-11-1970, , omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 02-10-2023, 200-597, Metslawier, Dorpsbos
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: nee