Menu

Niersporig wasbekertje (Orbilia delicatula)

(c) Sjoerd Greydanus

Het niersporig wasbekertje is een gelig doorschijnend schijfje dat meestal op loofhout groeit. Soms groeit hij bij of op dunne korstzwammen. Als wasbekertje is dit kleine paddenstoeltje gemakkelijk herkenbaar, maar helaas zien zijn naaste familieleden er vrij eender uit. En dus moet de microscoop eraan te pas komen.

Zoals de Nederlandse naam al aanduidt heeft dit wasbekertje niervormige, soms bijna cirkelvormige sporen. Tegelijk zijn de sporen erg klein, zo klein zelfs, dat men in eerste instantie het gewriemel in het preparaat niet als sporen herkent.

Het niersporig wasbekertje is een algemene paddenstoel in Nederland. Toch is de verspreiding vooral geconcentreerd in enkele gebieden. De wasbekertje hebben de twijfelachtige faam dat ze erg lastig te determineren zijn, zodat de meeste mycologen ze liever laten liggen. Als in Friesland deze schijfjes consequent worden onderzocht, zal ongetwijfeld het aantal meldingen sterk toenemen.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Orbilia delicatula per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Orbilia delicatula
Nederlandse naam: Niersporig wasbekertje
Friese naam: -
Aantal meldingen: 12
Aantal kilometerhokken: 10
Eerste melding: 25-02-2002, 165-541, Oudemirdum, Elfbergen
Laatste melding: 15-01-2023, 203-583, Twijzel, Twijzelermieden
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee