Menu

Fijnsparkegelpest (Phragmotrichum chailletii)

(c) Frans Ozinga

Tsjepke van der Honing, Jan van der Heide en ik liepen in de Haulsterbossen bij Haskerhorne om een inventarisatie te maken van de paddenstoelen. We hadden die morgen een kleine dertig soorten op papier en nog een aantal onbekende soorten in ons uitpluisbakje. We hadden ook een paar kegels van de fijnspar meegenomen, want daar zaten onbestemde teerdruppels op die we niet thuis konden brengen.

Onder de microscoop waren er kettingen van goudkleurige sporen te zien, die in elk geval niet naar een roest verwezen. Een tijdje terug hadden we Charlotte Swertz een roest gestuurd die op fijnsparkegels zat en de samenwerking was toen van dien aard geweest, dat we er alle vertrouwen in hadden dat zij ons ook nu verder zou kunnen helpen. En het duurde inderdaad niet lang of zij had een mogelijke hit op het internet gevonden, maar helemaal zeker was zij niet van haar zaak; bovendien, van Nederland was de soort niet bekend. Verder onderzoek was gewenst.

William de Jong van de Wageningen Universiteit werd bereid gevonden om ons verder behulpzaam te zijn. Een lang verhaal kort: de hint van Charlotte, onze eigen microscopische gegevens, gevoegd bij de nog nauwkeuriger beschrijvingen van William (sporenmaat: (29,0-)31,0-40,9(-42,0) x (19,0-)19,5x26,2(-26,4) µm; avg. 36,1 x 22,4 µm (n=18)), leidden zo goed als zeker naar Phragmotrichum chailletii.

Toch hadden we nog een microfungi-expert nodig om er helemaal zeker van te zijn. Björn Sothmann en ook anderen van het ascofrance-forum bevestigden de naam. Verbaasd was men daar wel, dat deze soort nog niet eerder in Nederland benoemd was. In Duitsland en België wordt hij als algemeen beschouwd.

Nadat alle twijfel over de determinatie was weggenomen konden we de soort bij de Nederlandse Mycologische Vereniging voordragen als nieuw voor Nederland. De namencommissie heeft deze soort de Nederlandse naam "Fijnsparkegelpest" gegeven.

Alle mensen die hebben geholpen om de puzzel tot een goed einde te brengen onze hartelijke dank.

(c) Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Phragmotrichum chailletii per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Phragmotrichum chailletii
Nederlandse naam: Fijnsparkegelpest
Friese naam:
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 04-01-2022, 183-551, Haskerhorne, Haulsterbossen
Laatste melding: 04-01-2022, 183-551, Haskerhorne, Haulsterbossen
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee