Menu

Zadelzwam (Polyporus squamosus)

(c) Sjoerd Greydanus

De opvallende forse vruchtlichamen van de zadelzwam kunnen al vroeg in het jaar aangetroffen worden. De zadelzwam is een nectrofe parasiet die via wonden de boom binnendringt. Vaak komt hij dan ook hoog in bomen voor op taklittekens of snoeiwonden. Als de boom is afgestorven, leeft hij verder als saprofiet.

De zadelzwam kan op diverse soorten loofbomen voorkomen. In Friesland is de soort gemeld op: esdoorn, els, beuk, es, populier, eik, wilg en iep. Doordat de zadelzwam geen specifieke voorkeur heeft, komt hij in Friesland overal voor waar oude en zieke bomen zijn.

Zadelzwam blijven lang herkenbaar, zelfs al zijn ze grotendeels verrot. Op rottende zadelzwammen is in Friesland het ingedeukt meniezwammetje gevonden.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Polyporus squamosus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Polyporus squamosus
Nederlandse naam: Zadelzwam
Friese naam: Sealswam
Aantal meldingen: 572
Aantal kilometerhokken: 393
Eerste melding: 26-10-1931, 161-581, omgeving Sexbierum
Laatste melding: 21-10-2023, 192-600, Ternaard, Eendenkooi
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee