Menu

Lisdoddefranjehoed (Psathyrella typhae)

(c) Gosse Haga

Theun en Fimke Langenberg (Heerenveen) meldden in de eerste helft van juli 2021, dat ze in Nieuwebrug aan de rand van een vijverpartij kleine paddenstoeltjes op lisdodde hadden gevonden. Nader onderzoek leerde, dat het hier ging om de lisdoddefranjehoed.

De lisdoddefranjehoed is een paddenstoeltje dat vooral in de zomerperiode groeit aan de basis van afgestorven waterplanten in ondiep water en dan net boven de waterspiegel. Vaak op lisdodden, maar ook op riet, gele lis en waterzuring. De hoed van het paddenstoeltje is tot ongeveer 2 cm in doorsnee. De lamellen zijn licht- tot kaneelbruin. De steel is witachtig, vaak berijpt, onderaan meer vezelig-vlokkig.

De lisdoddefranjehoed is een matig algemene soort die verspreid in Friesland voorkomt. Opvallend is, dat deze soort in het waterrijke merengebied lijkt te ontbreken. Vermoedelijk is dit een waarnemerseffect, omdat hier niet gericht naar deze paddenstoel is gezocht. De soort staat op de Rode lijst als kwetsbaar.

(c) Gosse Haga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Psathyrella typhae per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Psathyrella typhae
Nederlandse naam: Lisdoddefranjehoed
Friese naam: Tuorreboutfranjehoed
Aantal meldingen: 23
Aantal kilometerhokken: 21
Eerste melding: 28-07-1958, , Terschelling
Laatste melding: 11-07-2021, 188-555, Nieuwebrug, Nieuwebrug en omgeving
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee