Menu

Anjerfamilieroest (Puccinia arenariae)

(c) Frans Ozinga

De dagkoekoeksbloem (Silene dioica) is een veel geziene plant, zowel in de tuin als op ruderale plekken, die meerdere keren per jaar kan bloeien. Begin augustus staan er bij mij nog betrekkelijk veel exemplaren in bloei, andere zullen over een week of drie gaan bloeien.

Op dit moment zijn meer dan de helft van de jonge bladeren aan de bovenkant bezet met gelige vlekken (foto 1). Als je het blad omdraait, blijken er vaak cirkelvormige groepjes teliasporen op te zitten, rond of wat langwerpig (foto 2). Dat betekent, dat de dagkoekoeksbloem de gastheer is van de anjerfamilieroest.

Als je eens bewust gaat zoeken naar geel gevlekte bladeren op dagkoekoeksbloem, zou je zomaar een nieuwe soort paddenstoel aan je lifelist toe kunnen voegen. Het bijzondere van deze roest is, dat hij zich bij veel soorten van de anjerfamilie thuis voelt; maar vooral bij de dagkoekoeksbloem. Een tweede bijzonderheid is, dat deze roest alleen telia en basdiosporen kent. Het gros van de roesten telt vijf verschillende soorten sporen. De sporen van de anjerfamilieroest zijn tweecellig; als ze rijp zijn, vallen ze gemakkelijk uiteen (foto 3).

(c) Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Puccinia arenariae per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Puccinia arenariae
Nederlandse naam: Anjerfamilieroest
Friese naam:
Aantal meldingen: 3
Aantal kilometerhokken: 2
Eerste melding: 10-06-2020, 182-553, Joure
Laatste melding: 04-08-2020, 182-553, Joure, Joure centrum
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee