Menu

Roze kaaszwam (Rhodonia placenta)

(c) Marten & Immie Hunneman (1) & Henk Dijkstra (2)

Met zijn zachte roze kleur valt de roze kaaszwam snel op een rottende boomstronk op. Toch, doordat deze soort zeer zeldzaam in Nederland is, is het lastig direct een naam te geven. De lilaroze kleur (die bij ouder worden langzaam bleker wordt, tot zelfs geelachtig) en de opvallend poriën maken deze soort zo onmiskenbaar, dat ze op basis van foto's te determineren is.

De roze kaaszwam is pas vrij recentelijk in Nederland bekend, en dan vooral in Noord-Brabant en in Limburg. In 2010 is roze kaaszwam in Drenthe gevonden, en vijf jaar later in Friesland. Het lijkt erop, dat de roze kaaszwam met een opmars in Nederland bezig is. De roze kaaszwam groeit op verteerde stronken van naaldhout; mogelijk heeft de naaldhoutkap van afgelopen jaren ermee te maken, dat deze soort zich kan verspreiden, omdat vaak de stronken zijn blijven staan.

(c) Marten en Immie Hunneman

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Rhodonia placenta per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Rhodonia placenta
Nederlandse naam: Roze kaaszwam
Friese naam: Blijreade tsiisswam
Aantal meldingen: 7
Aantal kilometerhokken: 7
Eerste melding: 11-09-2015, 211-566, Bakkeveen, De Slotplaats
Laatste melding: 24-09-2022, 212-564, Wijnjewoude, Duurswouderheide
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee