Menu

Kruidenkratertje (Stictis stellata)

stictis_stellata_001.jpg
(c) Frans Ozinga

Van de soorten uit het geslacht Stictis komt alleen het kruidenkratertje op afgestorven planten voor. In Friesland is de soort voor de eerste keer op engelwortel gemeld. De overige kratertjes groeien op russen of bomen.

Het kruidenkratertje is slechts enkele millimeters groot. In Nederland bevinden de hoogste concentraties van deze soort zich in Flevoland en Zeeland. Net zoals bij vele kleine ascomyceten heeft dit te maken met mycologen die deze soort herkennen en er gericht naar zoeken.

Ook in Friesland is het kruidenkratertje, ondanks het geringe aantal meldingen, waarschijnlijk een algemene soort.

(c) Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Stictis stellata per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Stictis stellata
Nederlandse naam: Kruidenkratertje
Friese naam:
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 01-04-2017, 183-559, Terkaple, Oudehof
Laatste melding: 01-04-2017, 183-559, Terkaple, Oudehof
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee