Menu

Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor)

(c) Ben Engelen (1) & Sjoerd Greydanus (2-4)

Het gewoon elfenbankje heeft variatie als zijn levensmotto gekozen. Niet alleen is het gewoon elfenbankje erg variabel van vorm en kleur, maar het komt ook op een grote variatie aan waardbomen voor. In Friesland is de soort ondermeer op els, berk, beuk, es, wilg en eik gemeld. Er zijn zelfs enkele meldingen op naaldbomen, al blijft het voorkomen op naaldbomen erg zeldzaam.

Het gewoon elfenbankje komt het meest voor op stronken en stobben van afgezaagde bomen, zowel in bossen en houtwallen als in plantsoenen en parken. De soort komt dan ook bijna in geheel Friesland voor.

Het gewoon elfenbankje is éénjarig, en vormt vruchtlichamen vanaf het voorjaar tot aan het einde van de herfst. Maar omdat de vruchtlichamen nog herkenbaar blijven, zolang ze niet zijn verteerd, komt in principe het gewoon elfenbankje het gehele jaar voor.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Trametes versicolor per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Trametes versicolor
Nederlandse naam: Gewoon elfenbankje
Friese naam: Gewoan feeëbankje
Aantal meldingen: 2922
Aantal kilometerhokken: 712
Eerste melding: 24-09-1916, , omgeving van Beetsterzwaag
Laatste melding: 27-04-2024, 222-555, Ravenswoud, Fochteloërveen
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee