Menu

Fraai franjekelkje (Trichopeziza mollissima)

(c) Gosse Haga (1-2) en Sjoerd Greydanus (3)

Tot 2016 was het algemene fraai franjekelkje nog een onbekende soort in Friesland. Een voorjaarsexcursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging op 16 april in Westerbroek, Groningen betekende een keerpunt. Enkele leden van de Friese werkgroep, bezochten deze excursie waar veel aandacht voor kleine soorten op afgestorven stengels van brandnetels en fluitekruid was. Op fluitekruid werd talloze malen het fraai franjekelkje aangetroffen.

Hierdoor geïnspireerd zochten Gosse Haga en Frans Ozinga in hun directe omgeving naar oude stengels van fluitenkruid. Beide vonden op oude stengels franjekelkjes. Ook het fraaie franjekelkje heeft dubbelgangers, en microscopische controle bevestigde dat ze daadwerkelijk het fraai franjekelkje gevonden hadden.

Het fraai franjekelkje is een saprofyt en vormt min of meer schotelvormige vruchtlichamen van circa 2 mm. De buitenkant en rand van de schoteltjes zijn dicht bezet met bleekgele tot goudgele haren. De vruchtlichamen verschijnen met name in het voorjaar in voedselrijke biotopen en de soort is vrij algemeen. Alleen je moet er wel moeite voor doen door veel afgestorven stengels met een loep te bekijken.

(c) Gosse Haga & Frans Ozinga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Trichopeziza mollissima per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Trichopeziza mollissima
Nederlandse naam: Fraai franjekelkje
Friese naam: Kreas franjetsjelke
Aantal meldingen: 28
Aantal kilometerhokken: 21
Eerste melding: 17-04-2016, 190-550, Heerenveen, recreatiegebied De Heide
Laatste melding: 22-03-2022, 183-559, Terkaple, Boksleatpolder
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: nee